Zaproszenie

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Mam ogromną przyjemność po raz kolejny zaprosić Państwa do udziału w V edycji Rzeszowskich Dni Hepato-Gastroenterologicznych, które odbędą się w dniach 13-14 września 2019 r. w Filharmonii Podkarpackiej.

Komitet Organizacyjny i Naukowy wzorem lat ubiegłych dołoży wszelkich starań, aby program konferencji objął praktyczne aspekty schorzeń górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, wątroby i trzustki. Szczególną uwagę zwrócimy na fakt, aby wykłady uwzględniały najnowsze rekomendacje dotyczące diagnostyki i leczenia. Tradycją naszej konferencji stały się wysoko oceniane przez uczestników uprzednich edycji prezentacje ciekawych zabiegów endoskopowych, laparoskopowych i endosonograficznych. Pragnę zapewnić Państwa, iż grono naszych ekspertów z dziedziny gastroenterologii i chirurgii, także w roku bieżącym będzie kontynuowało ten interesujący cykl. Badania i zabiegi będą transmitowane na salę obrad z pracowni i sal operacyjnych Klinik Gastroenterologii i Hepatologii oraz Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

Jesteśmy dumni z faktu, iż zaproszenie do wygłoszenia wykładów i wymiany doświadczeń przyjęło ponownie wielu znakomitych gości reprezentujących wiodące polskie ośrodki gastroenterologiczne, hepatologiczne i chirurgiczne, jak również goście z zagranicy.

Życzę Państwu, aby V Rzeszowskie Dni Hepato-Gastroenterologiczne spełniły Państwa oczekiwania pod względem merytorycznym, były ciekawą platformą do dyskusji w gronie kolegów i zaproszonych ekspertów, jak również pretekstem do ponownego odwiedzenia Podkarpacia i Rzeszowa.

 

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Krzysztof Gutkowski