Koszty rejestracji

Uprzejmie informujemy, iż koszt udziału w konferencji wynosi 400 zł za osobę.
Termin płatności: do 5.09.2019

Opłatę rejestracyjną należy wpłacić przelewem na następujące konto:

Stowarzyszenie Przyjaciół Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów, REGON 690279424, NIP 813-10-94-603

Nr konta 13 1020 4391 0000 6202 0002 3192 BP I O/Rzeszów

Z dopiskiem:
Uczestnictwo w konferencji medycznej
„V RZESZOWSKIE DNI HEPATO-GASTROENTEROLOGICZNE 13-14.09.2019”

 

Opłata konferencyjna dla uczestników obejmuje:

- udział w sesjach naukowych i wystawie medycznej
- teczkę z materiałami konferencyjnymi
- identyfikator
- certyfikat uczestnictwa
- przerwy kawowe i lunch

Koszt uczestnictwa w konferencji medycznej nie obejmuje zakwaterowania.
Prosimy o rezerwację miejsc w hotelach we własnym zakresie.


Certyfikaty Uczestnictwa


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie dopełniania obowiązków doskonalenia zawodowego
lekarzy i lekarzy dentystów z dn. 6.10.2004 r. zał. nr 3,  uczestnicy konferencji V RZESZOWSKIE DNI HEPATO-GASTROENTEROLOGICZNE otrzymują punkty edukacyjne.