Program konferencji 2018

    
Piątek – 14 września 2018 r.
     
8:00-8:40
  Rejestracja uczestników
     
8:40-9:00   Otwarcie konferencji Prof. Krzysztof Gutkowski i zaproszeni goście
     
9:00-10:55   SESJA I. GÓRNY ODCINEK PRZEWODU POKARMOWEGO
    PROCES TRAWIENIA I DIAGNOSTYKA W GASTROENTEROLOGII
     
    Przewodniczący: Prof. Wiktor Łaszewicz, Doc. Danuta Owczarek
    Doc. Adam Macierzanka
     
9:00-9:20   Choroby glutenozależne
    Doc. Danuta Owczarek - Kraków
     
9:20-9:40   SIBO – moda czy rzeczywisty wpływ na inne narządy?
    Doc. Marek Waluga – Katowice
     
9:40-10:00   Wykorzystanie próbek ex vivo materiału ludzkiego do walidacji
    stosowanych obecnie modeli trawienia in vitro.
    Doc. Adam Macierzanka – Gdańsk
     
10:00-10:20   Diagnostyka histopatologiczna nowotworów neuroendokrynnych trzustki.
    Dr Łukasz Liszka – Katowice
   
10:20-10:40   Humor jako stymulacja umysłu i narzędzie w leczeniu. Czy ma to wpływ
    na przewód pokarmowy?
    Prof. Wiktor Łaszewicz - Białystok
     
10:40-10:55   Dyskusja
     
10:55-11:15   Przerwa kawowa
     
11:15-14:45   SESJA II. LAPAROSKOPIA, ENDOSKOPIA DIAGNOSTYCZNA I ZABIEGOWA 
    Prowadzenie Dr Ewelina Bartosiewicz, Rzeszów
     
    Przewodniczący: Prof. Jarosław Reguła, Doc. Robert Król, Dr Roman Kaczor
     
    Endoskopiści:
    Doc. Marcin Polkowski - Warszawa
    Dr Jacek Rzucidło – Rzeszów
    Dr Robert Staroń – Rzeszów
    Dr Łukasz Krupa – Rzeszów
     
    Chirurdzy:
    Prof. Andrzej Budzyński – Kraków
    Dr Dorota Radkowiak – Kraków
    Dr Jacek Pszeniczny – Rzeszów
    Dr Zbigniew Małek - Rzeszów
     
14:45-15:30   Lunch
     
15:30-16:45   SESJA III. CHOROBY TRZUSTKI W PRAKTYCE KLINICZNEJ
     
    Przewodniczący:  
    Prof. Maciej Wójcicki, Dr Robert Staroń, Dr Łukasz Krupa
   
15:30-15:50   Rak trzustki, a rola diagnostyki obrazowej w wykrywaniu,
    różnicowaniu i ocenie stopnia zaawansowania.
    Prof. Andrzej Cieszanowski  – Warszawa
     
15:50-16:10   Rak trzustki  – priorytety diagnostyki i leczenia.
    Prof. Maciej Wójcicki  – Warszawa
     
16:10-16:30   Blaski i cienie histopatologicznej oceny materiału pobranego podczas badania EUS
    w okresie 5-letniej współpracy pomiędzy Kliniką Gastroenterologii i Hepatologii
    KSW Nr 1 w Rzeszowie i Zakładem Patomorfologii SUM.
    Doc. Maciej Kajor  – Katowice
     
16:30-16:45   Dyskusja
     
 
   
    Sobota – 15 września 2018 r.
     
9:00-10:35  
SESJA IV. CHOROBY WĄTROBY - CZĘŚĆ PIERWSZA
 
   
 
  Przewodniczący: Prof. Tomasz Mach, Prof. Marek Hartleb, 
    Prof. Piotr Milkiewicz
     
9:00-9:20  
Kliniczne konsekwencje zaburzenia osi jelitowo-wątrobowej.
 
  Prof. Tomasz Mach – Kraków
 
   
9:20-9:40  
Choroby naczyniowe wątroby.
 
  Prof. Marek Hartleb – Katowice
 
   
9:40-10:00  
Alkoholowa choroba wątroby – co nowego?
 
  Prof. Halina Cichoż-Lach – Lublin
 
   
10:00-10:20  
Nieinwazyjna ocena zwłóknienia wątroby.
 
  Prof. Piotr Milkiewicz – Warszawa
 
   
10:20-10:35  
Dyskusja
 
   
10:35-10:50  
Przerwa kawowa

   
10:50-12:45  
SESJA V. CHOROBY WĄTRBY - CZĘŚĆ DRUGA
 
   
    Przewodniczący: Prof.  Halina Cichoż-Lach,  Doc. Marek Waluga,
    Doc. Joanna Raszeja-Wyszomirska
     
10:50-11:10
Genetyczne zespoły cholestatyczne.

  Doc. Marcin Krawczyk – Homburg, Niemcy, Warszawa

   
11:10-11:30
Encefalopatia wątrobowa – spojrzenie neurologa

  Prof. Wojciech Kozubski – Poznań

 
11:30-11:50   Postępowanie w przerzutowych guzach jelita grubego do wątroby - perspektywa chirurga.

  Doc. Robert Król – Katowice

   
11:50-12:10
Wskazania i przeciwwskazania do przeszczepienia wątroby – aspekty praktyczne.

  Doc. Joanna Raszeja-Wyszomirska – Warszawa

   
12:10-12:30
Co nowego w  HCC w 2018 roku?

  Dr Michał Wasilewicz – Szczecin

   
12:30-12:45
Dyskusja

   
12:45-13:00
Przerwa kawowa
     
13:00-14:20
SESJA VI. CHOROBY JELIT

 
    Przewodniczący: Prof. Piotr Radwan,  Prof. Barbara Skrzydło-Radomańska,
    Doc. Michał Kukla  – Katowice
   
13:00-13:20   W walce z dysbiozą w IBS.
    Prof. Barbara Skrzydło-Radomańska  – Lublin
     
13:20-13:40
Clostridium difficile  –  aktualne zasady diagnostyki i leczenia.

  Doc. Michał Kukla  – Katowice

   
13:40-14:00   By zobaczyć to co niewidoczne, czyli kilka zdań o mikroskopowym zapaleniu
  jelita grubego.

  Dr Piotr Wosiewicz – Katowice

   
14:00-14:20
Dyskusja

   
14:20-14:35
Zakończenie konferencji - Prof. Krzysztof Gutkowski

   

  Print