Komitet organizacyjny 2018

Przewodnicz±cy: Prof. Krzysztof Gutkowski

Członkowie: dr n. med. Mariusz Partyka, dr Jacek Rzucidło, dr Robert Staroń, dr Łukasz Krupa, dr Ewelina Bartosiewicz, dr Iwona Czarnecka-Golec, dr Ewa Gadziała, dr Jacek Lepiech, dr Małgorzata Wojnicka-Stolarz, dr Grażyna Cisowska, dr Anna Juza, dr Agnieszka Reizer, dr Lilianna Spirodek-Kołodziej, dr Marianna Nidacka, dr Mateusz Rzucidło, dr Michał Błotnicki, dr Michał Kluz, dr Karolina Jakucka-Burek, dr Anna G±szcz, dr Joanna Lorenc, dr Karolina Hunia-Paj±k, dr Maciej Pluta, mgr Ewa Drozd, dr n. med. Dorota Gutkowska, dr n. med. Barbara Gugała, mgr Marek Wiater.