Komitet naukowy

Komitet naukowy

Przewodniczący: Prof. Krzysztof Gutkowski

Członkowie: Dr Ewelina Bartosiewicz, Dr Andrzej Baniukiewicz, Prof. Wojciech Bik, Prof. Tomasz Brzozowski, Prof. Andrzej Budzyński, Prof. Halina Cichoż-Lach, Dr Małgorzata Degowska, Dr Barbara Gugała, Dr Dorota Gutkowska, Prof. Andrzej Habior, Prof. Marek Hartleb, Dr Roman Kaczor, Doc. Maciej Kajor, Beata Kos-Kudła, Doc Marcin Krawczyk, Doc. Robert Król, Doc. Michał Kukla, Dr Łukasz Krupa, Prof. Wiktor Łaszewicz, Prof. Tomasz Mach, Dr Zbigniew Małek, Prof. Danuta Owczarek, Doc. Marcin Polkowski, Dr Jacek Pszeniczny, Dr Dorota Radkowiak, Prof. Piotr Radwan, Doc. Joanna Raszeja-Wyszomirska, Prof. Jarosław Reguła, Dr Artur Rejter, Dr Jacek Rzucidło, Prof. Barbara Skrzydło - Radomańska, Dr Robert Staroń, Prof. Marek Waluga, Prof. Maciej Wójcicki, Doc. Edyta Zagórowicz.