Komitet naukowy

Komitet naukowy

Przewodniczący: Prof. Krzysztof Gutkowski

Członkowie: Dr Ewelina Bartosiewicz, Dr Andrzej Baniukiewicz, Prof. Wojciech Bik, Prof. Tomasz Brzozowski, Prof. Andrzej Budzyński, Dr Dorota Budzyńska, Prof. Halina Cichoż-Lach, Dr Barbara Gugała, Dr Dorota Gutkowska, Prof. Andrzej Habior, Prof. Marek Hartleb, Dr Roman Kaczor, Prof. Maciej Kajor, Prof. Beata Kos-Kudła, Doc. Marcin Krawczyk, Prof. Robert Król, Doc. Michał Kukla, Dr Łukasz Krupa, Prof. Wiktor Łaszewicz, Prof. Tomasz Mach, Dr Zbigniew Małek, Prof. Danuta Owczarek, Doc. Marcin Polkowski, Dr Jacek Pszeniczny, Prof. Piotr Radwan, Doc. Joanna Raszeja-Wyszomirska, Prof. Jarosław Reguła, Dr Artur Raiter, Dr Jacek Rzucidło, Prof. Barbara Skrzydło - Radomańska, Dr Robert Staroń, Prof. Marek Waluga, Prof. Maciej Wójcicki, Doc. Edyta Zagórowicz.