Program konferencji

    
Piątek – 13 września 2019 r.
     
8:00-8:40
  Rejestracja uczestników.
     
8:40-9:00   Otwarcie konferencji Prof. Krzysztof Gutkowski i zaproszeni goście.
     
9:00-10:55   SESJA I. GÓRNY I DOLNY ODCINEK PRZEWODU POKARMOWEGO.
     
    Przewodniczący: Prof. Jarosław Reguła, Prof. Danuta Owczarek
    Prof. Barbara Skrzydło-Radomańska
     
9:00-9:20   Program przesiewowy raka jelita grubego - osiągnięcia i problemy.
    Prof. Jarosław Reguła - Warszawa
     
9:20-9:40   Dyspepsja czynnościowa - częsty problem w praktyce gastroenterologa.
    Prof. Piotr Radwan - Lublin
     
9:40-10:00   Rzeczywiste zagrożenia ze strony przewlekłego stosowania inhibitorów
    pompy protonowej.
    Prof. Barbara Skrzydło - Radomańska - Lublin
     
10:00-10:20   Mechanizmy powstawania nowotworów żołądka - wybrane aspekty.
    Prof. Wiktor Łaszewicz - Białystok
   
10:20-10:40   Przewlekła biegunka ustępująca po 60 mg (30 tabl.) loperamidu na dobę
    - czy tylko ciekawy przypadek?
    Prof. Andrzej Habior - Warszawa
     
10:40-10:55   Dyskusja
     
10:55-11:15   Przerwa kawowa
     
11:15-14:30   SESJA II. LAPAROSKOPIA, ENDOSKOPIA DIAGNOSTYCZNA I ZABIEGOWA 
    Prowadzenie Dr Ewelina Bartosiewicz, Rzeszów
     
    Przewodniczący: Prof. Robert Król, Dr Roman Kaczor
     
    Endoskopiści:
    Doc. Marcin Polkowski - Warszawa
    Dr Artur Raiter - Wałbrzych
    Dr Andrzej Baniukiewicz - Białystok
    Dr Robert Staroń – Rzeszów
    Dr Łukasz Krupa – Rzeszów
    Dr Jacek Rzucidło - Rzeszów
     
    Chirurdzy:
    Prof. Andrzej Budzyński – Kraków
    Dr Dorota Budzyńska – Kraków
    Dr Jacek Pszeniczny – Rzeszów
    Dr Zbigniew Małek - Rzeszów
     
14:30-15:15   Lunch
     
15:15-16:50   SESJA III. WĄTROBA I TRZUSTKA W PRAKTYCE KLINICZNEJ
     
    Przewodniczący:  
    Prof. Beata Kos-Kudła, Prof. Maciej Wójcicki, Prof. Piotr Radwan
   
15:15-15:35   Zasady postępowania w nowotworach neuroendokrynnych trzustki.
    Prof. Beata Kos-Kudła - Katowice
     
15:35-15:55   Co zrobić gdy pacjent z marskością wymaga leczenia chirurgicznego?
    Prof. Maciej Wójcicki - Warszawa
     
15:55 -16:15   Doświadczenia własne w przeszczepianu wątroby - program na Śląsku.
    Prof. Robert Król - Katowice
   
16:15-16:35   Rola patomorfologa w diagnostyce niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby.
    Prof. Maciej Kajor - Katowice
     
16:35-16:50
   Dyskusja
     
    Sobota – 14 września 2019 r.
     
9:00-10:35  
SESJA IV. CHOROBY WĄTROBY
 
   
 
  Przewodniczący: Prof. Marek Hartleb, Prof. Tomasz Mach,
    Prof. Halina Cichoż-Lach
     
9:00-9:20  
Choroby dróg żółciowych - diagnostyka różnicowa.
 
  Prof. Marek Hartleb - Katowice
 
   
9:20-9:40  
Genetyczne zespoły cholestatyczne.
 
  Doc. Marcin Krawczyk - Homburg, Niemcy, Warszawa
 
   
9:40-10:00  
Sterydy w alkoholowym zapaleniu wątroby.
 
  Prof. Halina Cichoż-Lach - Lublin
 
   
10:00-10:20  
Nerki w chorobach wątroby.
 
  Doc. Joanna Raszeja-Wyszomirska - Warszawa.
 
   
10:20-10:35  
Dyskusja
 
   
10:35-10:50  
Przerwa kawowa

   
10:50-12:25  
SESJA V. NIESWOISTE CHOROBY ZAPALNE JELIT
 
   
    Przewodniczący: Prof. Marek Waluga, Doc. Joanna Raszeja-Wyszomirska 
     Doc. Edyta Zagórowicz
     
10:50-11:10  
Diagnostyka różnicowa choroby Crohna i gruźlicy jelit.
 
  Prof. Tomasz Mach - Kraków
 
   
11:10-11:30  
Miejsce glikokortykosteroidów w nieswoistych chorobach zapalnych jelit.
 
  Prof. Danuta Owczarek - Kraków
 
 
 11:30-11:50   Miejsce nowych leków w terapii nieswoistych chorób zapalnych jelit.

  Doc. Edyta Zagórowicz - Warszawa

   
11:50-12:10
Czy wysiłek fizyczny jest skuteczną alternatywą (rekomendacją) u chorych

  z nieswoistymi zapaleniami jelit? Ewidencja z badań doświadczalnych i klinicznych.
    Prof. Tomasz Brzozowski - Kraków

   
12:10-12:25
Dyskusja

 
12:25-12:40
Przerwa kawowa

   
12:40-13:55
SESJA VI. VARIA

 
    Przewodniczący: Prof. Wojciech Bik, Prof. Tomasz Brzozowski,
    Doc. Michał Kukla
   
12:40-13:00   Rola otyłości w rozwoju chorób przewodu pokarmowego.
    Prof. Wojciech Bik - Warszawa
     
13:00-13:20
Czy tkanka tłuszczowa ma znaczenie w regulacji osi mózgowo-jelitowej?

  Prof. Marek Waluga - Katowice

   
13:20-13:40   Dysbioza w chorobach przewodu pokarmowego - jak skutecznie przywrócić

  eubiozę?

  Doc. Michał Kukla - Katowice

   
13:40-13:55
Dyskusja

   
13:55-14:00
Zakończenie konferencji - Prof. Krzysztof Gutkowski

   

  Print