Archiwum konferencji

IV Rzeszowskie Dni Hepato - Gastroenterologiczne

Piątek – 14 września 2018 r.

 

SESJA I. GÓRNY ODCINEK PRZEWODU POKARMOWEGO

PROCES TRAWIENIA I DIAGNOSTYKA W GASTROENTEROLOGII

Doc. Danuta Owczarek - Choroby glutenozależne

Doc. Marek Waluga - SIBO - moda czy rzeczywisty wpływ na inne narządy?

Doc. Adam Macierzanka - Wykorzystanie próbek ex vivo materiału ludzkiego do walidacji stosowanych obecnie modeli trawienia in vitro.

Dr Łukasz Liszka - Diagnostyka histopatologiczna nowotworów neuroendokrynnych trzustki.

Prof. Wiktor Łaszewicz - Humor jako stymulacja umysłu i narzędzie w leczeniu. Czy ma to wpływ na przewód pokarmowy?


SESJA II. LAPAROSKOPIA, ENDOSKOPIA DIAGNOSTYCZNA I ZABIEGOWA

Prowadzenie Dr Ewelina Bartosiewicz, Rzeszów

Przewodniczący: Prof. Jarosław Reguła, Doc. Robert Król, Dr Roman Kaczor

Endoskopiści:

Doc. Marcin Polkowski – Warszawa

Dr  Małgorzata Degowska – Warszawa

Dr Jacek Rzucidło – Rzeszów

Dr Robert Staroń – Rzeszów

Dr Łukasz Krupa – Rzeszów

Chirurdzy:

Prof. Andrzej Budzyński – Kraków

Dr Dorota Radkowiak – Kraków

Dr Jacek Pszeniczny – Rzeszów

Dr Zbigniew Małek – Rzeszów


SESJA III. CHOROBY TRZUSTKI W PRAKTYCE KLINICZNEJ              

Prof. Andrzej Cieszanowski - Rak trzustki, a rola diagnostyki obrazowej w wykrywaniu, różnicowaniu i ocenie stopnia zaawansowania.             

Prof. Maciej Wójcicki - Rak trzustki  – priorytety diagnostyki i leczenia.

Doc. Maciej Kajor - Blaski i cienie histopatologicznej oceny materiału pobranego podczas badania EUS w okresie 5-letniej współpracy pomiędzy Kliniką Gastroenterologii i Hepatologii KSW Nr 1 w Rzeszowie i Zakładem Patomorfologii SUM.


Sobota – 15 września 2018 r.

SESJA IV. CHOROBY WĄTROBY - CZĘŚĆ PIERWSZA

Prof. Tomasz Mach - Kliniczne konsekwencje zaburzenia osi jelitowo-wątrobowej.

Prof. Marek Hartleb - Choroby naczyniowe wątroby.

Prof. Halina Cichoż-Lach - Alkoholowa choroba wątroby – co nowego?

Prof. Piotr Milkiewicz - Nieinwazyjna ocena zwłóknienia wątroby.                         


SESJA V. CHOROBY WĄTRBY - CZĘŚĆ DRUGA

Prof. Wojciech Kozubski - Encefalopatia wątrobowa – spojrzenie neurologa.

Doc. Robert Król - Postępowanie w przerzutowych guzach jelita grubego do wątroby - perspektywa chirurga.

Doc. Joanna Raszeja-Wyszomirska - Wskazania i przeciwwskazania do przeszczepienia wątroby – aspekty praktyczne.

Dr Michał Wasilewicz – Co nowego w  HCC w 2018 roku?


SESJA VI. CHOROBY JELIT

Prof. Barbara Skrzydło-Radomańska - W walce z dysbiozą w IBS.

Doc. Michał Kukla - Clostridium difficile  –  aktualne zasady diagnostyki i leczenia.

Dr Piotr Wosiewicz - By zobaczyć to co niewidoczne, czyli kilka zdań o mikroskopowym zapaleniu jelita grubego.
III Rzeszowskie Dni Hepato - Gastroenterologiczne


Piątek – 15 września 2017 r.

SESJA I. GÓRNY ODCINEK PRZEWODU POKARMOWEGO PROCES TRAWIENIA I POSTĘPY W GASTROENTEROLOGII

Prof. Witold Bartnik – Warszawa.
Gastroenterologia - w czym dokonał się postęp ?
Prof. Wiktor Łaszewicz – Białystok.
Zaburzenia czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego w świetle kryteriów rzymskich IV.
Prof. Monika Ferlitsch  – Wiedeń, Austria.
Choroba refluksowa przełyku - dlaczego warto korzystać z nowych możliwości leczenia?
Doc. Adam Macierzanka  –  Gdańsk.
Funkcje soli żółciowych w innych niż lipolityczne procesach trawienia.
Doc. Ewa Nowakowska – Duława, Katowice.
Terapia przeciwkrzepliwa – punkt widzenia gastroenterologa.

SESJA II. LAPAROSKOPIA, ENDOSKOPIA DIAGNOSTYCZNA I ZABIEGOWA

Prowadzenie:
Dr Ewelina Bartosiewicz, Rzeszów

Przewodniczący:
Doc. Marcin Polkowski,  Doc. Robert Król, Dr Małgorzata Degowska

Endoskopiści:
Prof. Paolo Giorgio Arcidiacono – Mediolan, Włochy
Dr Jacek Rzucidło – Rzeszów
Dr Robert Staroń – Rzeszów
Dr Łukasz Krupa – Rzeszów

Chirurdzy:
Prof. Andrzej Budzyński – Kraków
Dr Dorota Radkowiak – Kraków
Dr Jacek Pszeniczny – Rzeszów
Dr Zbigniew Małek - Rzeszów

SESJA III. CHOROBY TRZUSTKI W PRAKTYCE KLINICZNEJ

Prof. Paolo Giorgio Arcidiacono – Mediolan, Włochy.
Local ablative treatment of solid pancreatic lesions. Where are we now?
Doc. Marcin Polkowski  – Warszawa. Małe, bezobjawowe guzy trzustki.
Dr Małgorzata Degowska – Warszawa.
Guzy torbielowate trzustki - polskie wytyczne dotyczące postępowania.

Sobota – 16 września 2017 r.

SESJA IV. CHOROBY WĄTROBY - CZĘŚĆ PIERWSZA
    
Prof. Tomasz Mach – Kraków.
Aktualne trendy w farmakoterapii NASH.
Prof. Marek Hartleb – Katowice.
Pierwotne zapalenie przewodów żółciowych – klinika i nowe kierunki terapii.
Prof. Halina Cichoż-Lach – Lublin.
Toksyczne uszkodzenie wątroby.
Doc. Robert Król – Katowice.
Zmiany ogniskowe wątroby - możliwości leczenia chirurgicznego.

SESJA V. CHOROBY JELIT

Prof. Piotr Radwan – Lublin.
Optymalizacja leczenia konwencjonalnego w nieswoistych chorobach zapalnych jelit.
Prof. Danuta Owczarek – Kraków.
Nieswoiste choroby zapalne jelit u ciężarnych.
Prof. Andrzej Cieszanowski – Warszawa.
Diagnostyka obrazowa chorób jelit.
Doc. Maciej Kajor – Katowice.
Badania histopatologiczne w diagnostyce nieswoistych chorób zapalnych jelit.
Prof. Barbara Skrzydło-Radomańska  – Lublin.
Co nowego w zespole jelita drażliwego – algorytm postępowania.

SESJA VI. CHOROBY WĄTROBY - CZĘŚĆ DRUGA

Doc. Marek Waluga – Katowice.
3 M czyli motoryka, metabolizm i mikrobiota.
Dr Marcin Krawczyk –  Homburg, Niemcy, Warszawa.
Płynna biopsja jako nowa metoda diagnostyczna w chorobach wątroby.
Doc. Joanna Raszeja-Wyszomirska – Warszawa.
Schyłkowa niewydolność wątroby marskiej i zaostrzenie przewlekłej niewydolności wątroby.
Dr Michał Wasilewicz – Warszawa.
Aktualne możliwości i ograniczenia terapii HCC.II Rzeszowskie Dni Hepato - Gastroenterologiczne

Piątek 17.09.2016


SESJA I. GÓRNY ODCINEK PRZEWODU POKARMOWEGO I PROCES TRAWIENIA

Prof. Witold Bartnik.
Aktualne rekomendacje dotyczące zakażenia Helicobacter pylori.
Prof. Wiktor Łaszewicz.
Gastritis – teoria i praktyka.
Dr Tomasz Wocial. Jak można poprawić wyniki leczenia GERD?
Doc. Adam Macierzanka, Dr Łukasz Krupa, Prof. Krzysztof Gutkowski. Symulowanie procesów trawienia i transportu substancji pokarmowych i nanocząstek w układzie pokarmowym.
Dr Marcin Krawczyk. Rola predyspozycji genetycznej w patogenezie kamicy żółciowej.

SESJA II. LAPAROSKOPIA, ENDOSKOPIA DIAGNOSTYCZNA i ZABIEGOWA

Prowadzenie:

Dr Ewelina Bartosiewicz, Rzeszów

Przewodniczący:

Doc. Anna Wiechowska-Kozłowska, Dr Małgorzata Degowska, Doc. Robert Król

Endoskopiści:

Prof. Paolo Giorgio Arcidiacono – Mediolan, Włochy

Dr Jacek Rzucidło – Rzeszów

Dr Robert Staroń – Rzeszów

Dr Łukasz Krupa – Rzeszów

Chirurdzy:

Prof. Andrzej Budzyński – Kraków

Dr Dorota Radkowiak – Kraków

Dr Jacek Pszeniczny – Rzeszów


SESJA III. CHOROBY TRZUSTKI W PRAKTYCE KLINICZNEJ

Prof. Paolo Giorgio Arcidiacono.
Pancreatic cancer; diagnosis and staging with the role of EUS-FNA.
Prof. Grażyna Rydzewska.
Autoimmunologiczne zapalenie trzustki – nowe aspekty dotyczące diagnostyki i leczenia.
Doc. Anna Wiechowska-Kozłowska.
Drenaż przewodu trzustkowego pod kontrolą EUS w leczeniu PZT.
Dr Małgorzata Degowska.
Maski autoimmunologicznego zapalenia trzustki,  EUS w diagnostyce i monitorowaniu.

Sobota 18.09.2016  
 
 SESJA IV. CHOROBY WĄTROBY - CZĘŚĆ PIERWSZA

Prof. Tomasz Mach.
Hepatotoksyczność ksenobiotyków.
Prof. Marek Hartleb.
Rak wątrobowokomórkowy - perspektywa gastroenterologa.
Prof. Andrzej Cieszanowski.
Rak wątrobowokomórkowy - perspektywa radiologa.
Doc. Robert Król.
Rak wątrobowokomórkowy - perspektywa chirurga.

SESJA V. CHOROBY JELIT

Dr Simon Chan.
Environmental factors in the aetiology of IBD.
Prof. Piotr Radwan.
Glikokortykosteroidy w leczeniu nieswoistych zapaleń jelit.
Dr Małgorzata Błaszczyńska.
Diagnostyka i leczenie nieswoistych chorób zapalnych jelit w szpitalu miejskim – co można poprawić?
Prof. Barbara Skrzydło-Radomańska.
Aktualne standardy postępowania w chorobie uchyłkowej jelita grubego.
Doc. Maciej Kajor.
Polipy ząbkowane - etiologia, typy, rokowanie.

SESJA VI. CHOROBY WĄTROBY - CZĘŚĆ DRUGA

Prof. Piotr Milkiewicz.
Zespół wątrobowo-nerkowy – najgroźniejsze powikłanie marskości?
Doc. Marek Waluga.
Czy zespół jelita drażliwego i niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby mają wspólne ogniwo?
Prof. Halina Cichoż-Lach.
Alkoholowa choroba wątroby.
Prof. Andrzej Habior, Prof. Bożena Walewska-Zielecka.
Czy leki biologiczne i immunosupresyjne stanowią zagrożenie dla wątroby?
Doc. Joanna Raszeja-Wyszomirska.
Transplantacja wątroby w HCV- czy nowe terapie zmieniają rokowanie?
I Rzeszowskie Dni Hepato - Gastroenterologiczne

Piątek 18.09.2015


SESJA I - CHOROBY GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO

Prof. Andrzej Dąbrowski. Czy możemy poprawić wyniki leczenia chorób przełyku.
Prof. Barbara Skrzydło-Radomańska. Dexlanzoprazol - inhibitor pompy protonowej nowej generacji w leczeniu choroby refluksowej przełyku.
Prof. Wiktor Łaszewicz. Zakażenie Helicobacter pylori - aktualne wskazania do eradykacji.
Dr Małgorzata Błaszczyńska. MAPS - postępowanie diagnostyczne w zmianach i stanach przedrakowych żołądka - wytyczne ESGE oraz EHSG.
Dr Maciej Matłok. Guzy stromalne przewodu pokarmowego - diagnostyka, leczenie i nadzór endoskopowy.

SESJA II - CHOROBY JELIT

Prof. Tomasz Mach. Zakażenie Clostridium difficile i rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego.
Prof. Jerzy Socha. Celiakia - choroba dzieci i dorosłych.
Prof. Witold Bartnik. Miejsce glikokortykosteroidów w leczeniu nieswoistych chorób zapalnych jelit.
Mgr Aleksandra Bartnik. Nieswoiste zapalenia jelit - aspekty psychologiczne.

SESJA III - ENDOSKOPIA DIAGNOSTYCZNA i ZABIEGOWA

SESJA IV - CHOROBY WĄTROBY CZĘŚĆ PIERWSZA
 

Prof. Marek Hartleb. Zmiany ogniskowe wątroby - perspektywa gastroenterologa.
Prof. Andrzej Cieszanowski. Zmiany ogniskowe wątroby - perspektywa radiologa.
Doc. Maciej Kajor. Zmiany ogniskowe wątroby - perspektywa histopatologa. 
Dr Wiliam Gelson. Wskazania do transplantacji wątroby. (Indications for liver transplantation).

Sobota 19.09.2015

SESJA V - CHOROBY TRZUSTKI

Doc. Marcin Polkowski. Miejsce endosonografii w diagnostyce zmian torbielowatych trzustki.
Dr Małgorzata Degowska. Terapeutyczne zastosowania endosonografii. 
Prof. Andrzej Budzyński. Leczenie chirurgiczne raka trzustki.

SESJA VI - NOWE LEKI, METODY DIAGNOSTYKI i LECZENIA W GASTROENTEROLOGII

Prof. Grażyna Rydzewska. Nowe mechanizmy działania leków biologicznych w nieswoistych chorobach zapalnych jelit - Vedolizumab. 
Prof. Barbara Skrzydło-Radomańska. Choroba uchyłkowa jelita grubego - aktualne zasady leczenia.
Prof. Krzysztof Linke. Zespół złego wchłaniania - możliwości i ograniczenia diagnostyki i terapii.
Doc. Michał Kukla. Nowe możliwości leczenia wirusowych zapaleń wątroby. 
Doc. Adam Macierzanka. Nowoczesne metody badań przenikalności warstwy śluzowej jelita cienkiego.

SESJA VII - CHOROBY WĄTROBY CZĘŚĆ DRUGA

Prof. Piotr Milkiewicz. Czy stosować beta-blokery u pacjentów z marskością wątroby.
Prof. Andrzej Habior. Otyłość i niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby - nowości w patogenezie.
Prof. Halina Cichoż-Lach. Choroby wątroby u ciężarnych.
Doc. Marek Waluga. Za i przeciw czyli mikroflora bakteryjna okiem hepatologa.

Prezentacje zostały zapisane w formacie PDF. Do otwarcia plików wymagany jest bezpłatny program Adobe Acrobat Reader DC.
Dla urządzeń z systemem Android program można pobrać w sklepie Google play.